Over de auteur/Yazar hakkında

Mehmet Kiris studeerde in 1979 af in de Engelse taal-en letterkunde aan de Hacettepe Universiteit in Ankara. Hierna heeft hij verscheidene jaren lesgegeven aan de Lerarenopleiding in Karadeniz Ereğli, gelieerd aan de Gazi Universiteit, in de vakken Engelse vertalingen en grammatica. In diezelfde periode gaf hij ook les op verschillende middelbare scholen.

In 1989 verscheen Kiris’ eerste woordenboek, Nederlands – Turks. Gezien de enorme aantallen Turkse migranten werd dit werk door deskundigen en gebruikers met open armen ontvangen. Enkele reacties kunt u lezen bij de recensies op onze website. Als vervolg op deze succesvolle uitgave verscheen in 1990 het eerste 760 pagina’s tellende Turks – Nederlandse woordenboek van Kiris. Wegens de grote vraag naar zijn woordenboeken kon de auteur in 1993 een uitgebreidere versie op de markt brengen van 1066 pagina’s. Het werk van Kiris slaat, tot op de dag van vandaag, een brug tussen de Nederlandse en de Turkse taal. De klassieke omwegen via Engels of Duits zijn daardoor niet meer nodig.

In de loop der jaren heeft Kiris diverse woordenboeken en lesmaterialen geschreven voor speciale doelgroepen. Zo zijn het Turks – Nederlandse en Nederlands – Turkse basiswoordenboek voor studenten en cursisten, het Mini woordenboek voor toeristen en het woordenboek Spreekwoorden en Uitdrukkingen, evenals Economisch – Juridische Woordenboeken voor o.a. vertalers verschenen. Ook ontwikkelde Kiris op veler verzoek een zelfstudieboek over de Nederlandse grammatica voor Turkstaligen.

Sinds 2006 ligt het Standaard Nederlands – Turks woordenboek in de boekhandels. Het resultaat van jarenlang werk voorziet in de behoefte aan een uitgebreid woordenboek, aangepast aan recente ontwikkelingen. In 2007 bracht Kiris bovendien een compleet cursusboek Nederlands voor Turkstaligen uit, ondersteund door audiovisueel materiaal (o.a. uitspraak, dialogen en oefeningen op mp-3).

De databank van Kiris blijft voortdurend in omvang toenemen. Elke nieuwe uitgave komt tot stand in samenspraak met een redactie bestaande uit Nederlands- en Turkstaligen. Grote Leerwoordenboek en Groot Turks – Nederlands van Kiris zijn mede tot stand gekomen resp. dankzij een bijdrage van Prins Bernhard Cultuurfonds en het Ministerie van Onderwijs, en Cultuur en Wetenschap in 2010.